ابر توسعه دریا در یک نگاه

گروه ابر توسعه دریا با هدف ارائه رهیافت های جامع و خدمات تخصصی در زمینه شبکه های رایانه ای بر مبنای متالوژی های نوین در سال 1390 تأسیس شد. مبنای فعالیت شرکت ابر توسعه دریا بر پایه استفاده از متخصصین مجرب و استفاده از تجهیزات مدرن در انجام پروژه های شبکه های مخابراتی استوار و بر همین اساس با دریافت نمایندگی رسمی از شرکت‌های معتبر تولیدکننده تجهیزات شبکه به تدریج در سال‌های اولیه فعالیت خود به پایگاهی مطمئن در خصوص ارائه محصولات شبکه های مخابراتی تبدیل گردید.