مهم ترین فعالیت ها

اصلی‌ترین و مهم‌ترین فعالیت‌های گروه ابر توسعه دریا ، به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه‌ی فعال در حوزه‌ی ارایه خدمات دستر‌سی به اینترنت و راهکارهای ارتباطی اینترنتی در استان هرمزگان را می‌توان به صورت موارد زیر برشمرد:
• ارایه‌ی خدمات مکالمه تلفن بین المللی (VOIP)
• ارایه‌ی خدمات تهیه و نصب تجهیزات شبکه‌های دسترسی و تجمیع برای شرکت‌های مخابراتی و سازمان‌های بزرگ
• ارایه‌ی خدمات پهنای باند Broadband به صورت Wireless، Fiber  و DSL
• ارایه‌ی راهکارهای خاص برقراری ارتباطات نقطه به نقطه یا شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) سازمان‌ها
• اریه راهکارهای امنیتی اینترنتی و امنیت شبکه به شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ
• ارایه‌ی خدمات پشتیبانی فنی از کلیه‌ی خدمات برقراری ارتباط با شبکه‌های محلی و جهانی
• طراحی و پیاده سازی شبکه در لایه‌های مختلف Core، Edge و Access