تعرفه تلفن ثابت به جلسه‌ی فوق العاده موکول شد

تعرفه تلفن ثابت به جلسه‌ی فوق العاده موکول شد

نخستین گردهمایی مدیران ارشدبه گفته‌ی دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه امروز این کمیسیون تعرفه‌ی جدید تلفن ثابت بررسی و تعیین این تعرفه‌ها به جلسه فوق‌العاده با