قیمت اینترنت 4G روستایی چند است؟

قیمت اینترنت 4G روستایی چند است؟

نخستین گردهمایی مدیران ارشداینترنت رسانی به روستاهای کشور یکی از اهداف‌ و پروژه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این پروژه از بهمن‌ماه به تدریج در روستاهای کشور در