گردهمایی بهینه‌سازی راهکار مجازی سازی برگزار شد

گردهمایی بهینه‌سازی راهکار مجازی سازی برگزار شد

نخستین گردهمایی مدیران ارشد IT با رویکرد بهینه سازی راهکار مجازی سازی برگزار شد. در این همایش متدها و روشهای جدید برای بهبود مجازی سازی در ...