معرفی رگولاتوری

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (www.cra.ir) با استناد به ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19 مجلس شورای اسلامی از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل ارتباطات رادیویی، به منظور ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاسیس شده است. این سازمان یک نهاد مستقل قانون‌گذار و نظارتی است که نقش آن رقابتی کردن بازار ارائه خدمات مخابراتی، بالا بردن سطح کیفی سرویس‌ها و ارائه خدمات آن‌هاست.

مصوبات سازمان تنظیم مقررات
 

اصول رگولاتوری

سلامت در رقابت، شفافیت در عملکرد، انصاف در خدمات، عدالت در سرویس، اخلاق محوری، صراحت و نوآوری

اهداف رگولاتوری

  • تثبیت جایگاه سیاست‌گذاری و نظارتی حاکمیت کلی و فاصله گرفتن از امور تصدی‌گری غیرضروری

  • تسهیل حضور بخش غیردولتی و ترغیب آن برای مشارکت حداکثری در عهده‌داری امور تصدی‌گری

  • حفظ منافع ملی

  • حفظ رقابت سالم در میان فعالان

  • ریشه کنی فساد

حقوق مشترکین

یکی از مزایای وجود رگولاتوری این است که زمینه حضور و مداخله حداکثری مشترکین را تامین و صرف نظر از کارکرد نظارتی این سازمان که موجب ارائه کالا و خدمات با کیفیت و بهای مناسب می‌شود، از بروز شکاف میان مشترکین و حقوق آنان در این حوزه جلوگیری می‌کند. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (www.cra.ir) می‌تواند با اتخاذ تدابیر مناسب، از موضع حاکمیت وارد عمل شده و حقوق مشترکین را تامین کند. بر این اساس، مقررات مربوط تحت عنوان مقررات روابط دارنده‌ی پروانه با مشترکین در ارائه خدمات شبکه‌ی انتقال داده‌ها تدوین شده و در پروانه لحاظ گردیده است.

روابط مشترکین

مشخصات و نرخ خدمات باید به نحو مناسب و کامل، به طور رایگان به اطلاع متقاضیان و مشترکین رسانده شود. مکانی مناسب برای پاسخ‌گویی به مشترکین و متقاضیان با آدرس دقیق و ساعت فعالیت معین به اطلاع آنان برسد. دارنده‌ی پروانه فقط خدماتی را می‌تواند ارائه و اعلام کند که در شرایط دارنده‌ی پروانه و ضمایم آن قید شده است. خدمات قابل ارائه دارنده پروانه منحصر به محدوده جغرافیایی مقید در پروانه است. دارنده‌ی پروانه ملزم به اعلام زمان شروع و مدت ثبت‌نام، چگونگی دریافت وجه، نحوه‌ی دریافت مدارک، زمان برقراری خدمات و دیگر موارد مقتضی به روش مناسب برای اطلاع استفاده کنندگان است. در صورت اختلاف بین دارنده پروانه و مشترکین و متقاضیان یا در صورتی‌که هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، در مرحله‌ی اول از طریق مذاکره بین طرفین نسبت به رفع اختلاف اقدام خواهند کرد و در صورت عدم توافق، مرجع رسیدگی طبق شرط اعلام شده در شرایط پروانه عمل می‌کنند. در صورتی‌که مشترک به کلیه تعهدات خود عمل نکند، دارنده پروانه ملزم به استمرار خدمات خواهد بود. دارنده‌ی پروانه موظف است خرابی‌های ارتباط مشترکین را ظرف مدت اعلام شده رفع کند. برای ارائه خدمات باید بین دارندگان پروانه و متقاضی قراردادی منعقد گردد که علاوه بر موارد مورد نیاز قرارداد، نوع خدمات قابل ارائه، زمان برقراری خدمات شیوه دریافت وجه، نحوه‌ی حل اختلاف و نحوه پرداخت جریمه در صورت قطع خدمات بیش از مدت زمان مجاز در متن قرارداد آورده شود. درخواست خدمات از سوی متقاضی به هر تعداد بلامانع است. ارائه خدمات در محدوده امکانات فنی هر مرکز، با رعایت حق تقدم نوبت متقاضی انجام می‌شود. تبصره: دارنده‌ی پروانه مکلف است برای ایجاد امکانات فنی مناسب برای پاسخ به نیازهای متقاضیان تا حد امکان تلاش کند. قطع موقت خدمات با تکمیل فرم تقاضای قطع توسط مشترک و یا وکیل قانونی وی و یا استفاده کننده (با ارائه مدارک مندرج در دستورالعمل اجرایی) و یا هر یک از وراث پس از تسویه حساب آبونمان و دیون معوقه با اخذ تعهد از استفاده کننده و یا از ورثه مبنی بر پاسخ‌گویی به مدعی انجام می‌پذیرد. ارائه مجدد خدمات با تقاضای کتبی صاحب امتیاز یا وکیل قانونی وی با استناد اسناد معتبر با ارائه برگ تسویه حساب آبونمان و سایر دیون خدمات انجام می‌پذیرد.