اجرای شبکه های PTMP,PTP

یکی دیگر از خدماتی که گروه شرکت‌های ابر توسعه دریا برای تکمیل سبد محصولات و خدمات خود به مشتریان ارایه می‌کند، خدمات ایجاد شبکه‌های خصوصی مجازی است.هم‌اکنون طیف گسترده‌ای از سازمان‌ها و موسسات از این بخش از خدمات گروه شرکت‌های ابر توسعه دریا بهره می‌گیرند.
ارایه‌ی این سرویس نیازمند برگزاری جلسات کارشناسی برای شناخت نیاز و در نهایت تهیه طرح فنی مناسب با توجه به شرایط و نیازمندی‌های مشتری‌ است.