شرکت ها

گروه ابر توسعه دریا راهکارهای گوناگونی را برای شرکت‌ها و سازمان‌های با ابعاد کوچک و متوسط ارائه می‌دهد. این راهکارها، به گونه‌ای تعریف، طراحی و ارائه گردیده که به شایستگی پاسخ‌گوی نیاز این گروه از مشتریان باشد. هم‌اکنون، ابر توسعه دریا راهکارهایی همچون ارائه سرویس های پهنای باند اختصاصی dedicated و یا سرویس های حجمی و نامحدود بر بستر سیم مسی ارائه می‌کند.